ΚΟΥΡΕΜΑTA-ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ

Υπηρεσίες

  1. Κλασικό κούρεμα
  2. Μοντέρνο κούρεμα
  3. Κουρέματα Pointcut
  4. Αφαίρεση ψαλίδας με ειδικό μηχάνημα